Historia Folwarku Dusznica Historia folwarku Dusznica, powiat Sejny, parafia Łoździeje Lazdijai.